ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1602-1
A1.2
بهناز خواجوی1396/07/10چهارشنبه 15:45 تا 19:00362,050,000
2603-1
A1.3
فرناز یزدی راد1396/07/10شنبه 15:45 تا 19:00362,050,000
3605-1
A2.2
بهناز خواجوی1396/07/10یکشنبه 15:45 تا 19:00362,100,000
4606-1
B1.3
میلاد عاصمی پوز1396/07/10سه شنبه 15:45 تا 19:00362,100,000