برنامه کلاس ها بهار 98

  • 6 اسفند , 1397
  • 1506 نفر
  • کد خبر 100074
برنامه آلمانی بهار 98  
 
 A1.1
پنجشنبه 14-18
 
  A1فشرده
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه ساعت 15-19
 
 A1نیمه فشرده 
دوشنبه - چهارشنبه  ساعت 9-13
 
 A1.2
پنجشنبه 9-13 
 

A 1.3 
 پنجشنبه 10:30-14:30 خانم احسانی 
 

A 1.3 
چهارشنبه 19:00-15:00 خانم نیازاده
 

A1.3 
پنجشنبه 15-19 خانم شرفی نسب
 

آلمانی  A1.2:
یکشنبه 16- 20   آقای نادیان مهر
 

آلمانی A2 فشرده (30جلسه): 
شنبه دوشنبه چهارشنبه 15-19 آقای دکتر صفیئی
 

آلمانی A2 نیمه فشرده (25 جلسه):
 دوشنبه چهارشنبه 13-9 آقای دکتر صفیئی
 

A1.3  
پنجشنبه 9:00-12:00  آقای دکتر صفیئی
 

A2.2 
آقای دکتر صفیئی پنجشنبه 15-19

B1نیمه فشرده 
یکشنبه - سه شنبه 15- 19 دکتر صفیئی
 

B1نیمه فشرده 
شنبه - سه شنبه 13- 9دکتر صفیئی
 

A2.3  
 پنجشنبه 15:00-19:00خانم نیازاده
 

B1.1 
خانم احسانی پنجشنبه 15-19
 

B1+
یکشنبه- سه شنبه 15:30-   19:30 خانم نیازاده
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
-------------------------------
برنامه چینی بهار98
 
چینی 1  دوشنبه — 13-16   خانم ابراهیمی
 
چینی 1 پنجشنبه 13-16 آقای نوروزی 
 
پنج شنبه 17:00 – 20:00  چینی 2
 
دوشنبه16:30-19:30  چینی2 خانم ابراهیمی
 
پنج شنبه 16:00 – 19:00  چینی 3آقای قلعه جق
 
پنج شنبه 16:00 – 19:00  چینی  3(کمبریج)آقای  نوروزی
 
پنج شنبه 13:00 – 16:00  چینی4 آقای قلعه جق
 
سه شنبه 16:00 – 19:00  چینی5
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
--------------------------
برنامه کره ای 1 بهار98
 
يكشنبه ساعت ٤-٧ خانم سوهاني
سه شنبه ساعت ٤-٧ خانم اخوندی
چهارشنبه ساعت ١-٤ خانم سوهاني
چهارشنبه ساعت ٤-٧ اقاي لواساني
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------------------
برنامه روسی بهار98
 
روسی  1 پنجشنبه 15-12 
روسی 2 چهارشنبه 15:30- 18:30
روسی 3 پنجشنبه 12-15 
روسی4 دوشنبه 16-19
روسی5  پنجشنبه 12-15
روسی 8 شنبه 15:30-18:30
روسی10 پنجشنبه 9-12 
روسی 12 و 13: پنجشنبه 13-16  چهارشنبه 14-17 
روسی12 پنجشنبه 16-19 
مکالمه  روسی یکشنبه 16-17:30 
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
---------------------
برنامه اسپانیایی بهار 98 
 
ترم 1          دوشنبه          16-19
ترم2         پنجشنبه          16-19
ترم 3          چهارشنبه    16-19
ترم 7        پنجشنبه          16-19
-------------------------