تافل / آیلتس

  • 27 آذر , 1397
  • 2097 نفر
  • کد خبر 100066
ثبت نام تعیین سطح دوره های تافل و آیلتس
 
دوشنبه 98/04/17 ساعت 14:30 الی 17:00 
 شماره تماس:

66412564


 

دوره های آیلتس / تافل
نام دوره  مدت دوره  روزهای دوره ساعت دوره  طول دوره
PRE-IELTS 8هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 64ساعت
IELTS1 6هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 48ساعت
IELTS1+ 6هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 48ساعت
IELTS2 7هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 56ساعت
IELTS2+ 7هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 56ساعت
IELTS CRASH 7هفته دوشنبه/چهار شنبه 16:30 -- 19:45 56ساعت
PRE-TOEFL 8هفته دوشنبه/چهار شنبه 13:00 -- 16:30 64ساعت
TOEFL CRASH 7هفته دوشنبه/چهار شنبه 16:30 -- 19:45 56ساعت