آموزش زبان عربی

  • 29 مهر , 1397
  • 741 نفر
  • کد خبر 100062
شروع کلاس آموزش زبان عربی 1 
 روز های پنجشنبه ساعت 15:00 - 12:00 
 متقاضیان هرچه سریع تر برای ثبت نام به دفتر آموزش مراجعه کنند.
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL