آموزش زبان اسپانیایی

banner


                                                                                                                            
 
 
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

برنامه اسپانیایی ترم زمستان98 
ترم 1: یکشنبه ها 4_7 آقای غضبان
ترم 5: پنجشنبه ها 4_7خانم فنایی
ترم 6: چهارشنبه ها 4_7 خانم ایساقی
ترم 10: پنجشنبه ها 4_7 آقای غضبان

----------------------------

دوره زبان اسپانیایی

تاریخ تعیین سطح زبان اسپانیایی زمستان 98 
28 آذر پنجشنبه ساعت 15-16
 
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566

----------------------------


کل دوره :   16  ترم
 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 8 A1 , A2 Prisma
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 8 B1 , B2 Prisma