آموزش زبان اسپانیایی

banner


                                                                                                                            
 
 
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

برنامه اسپانیایی پاییز 98
اسپانیایی 1 شنبه 4-7 آقای غضبان
اسپانیایی 2 سه شنبه 4-7 آقای غضبان
اسپانیایی 5 چهارشنبه 4- 7 خانم ایساقی
اسپانیایی 9 پنجشنبه 4-7 آقای غضبان
اسپانیایی 4 پنجشنبه 4-7 خانم فنایی

----------------------------

دوره زبان اسپانیایی

تعیین سطح زبان اسپانیایی پاییز 98
 
پنجشنبه  4 مهر ماه 15-16
 
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566

----------------------------


کل دوره :   16  ترم
 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 8 A1 , A2 Prisma
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 8 B1 , B2 Prisma