آموزش زبان اسپانیایی

banner


                                                                                                                            
 
 
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان اسپانیایی

----------------------------
 
تعیین سطح زبان اسپانیایی 
 


       تاریخ تعیین سطح اسپانیایی بهار 98
 
پنجشنبه مورخ 97/12/02 ساعت 17-17:30
 
محل برگزاری تعیین سطح ❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵


----------------------
برنامه اسپانیایی بهار 98 
 
ترم 1          دوشنبه          16-19
ترم2         پنجشنبه          16-19
ترم 3          چهارشنبه          16-19
ترم 7        پنجشنبه          16-19
----------

کل دوره :   16  ترم
 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 8 A1 , A2 Prisma
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 8 B1 , B2 Prisma