انگلیسی

banner


قابل توجه زبان آموزان :

تعیین سطح آیلتس / تافل / ترمیک

چهارشنبه 1 اسفند ماه ساعت 
14:45 --16:00

و

یکشنبه 5 اسفند ماه ساعت 14:30 --16:00
برای تعیین وقت تعیین سطح با شماره های زیرتماس حاصل نمایید.


66412564
66412565

----------------------------------------------------------------------------


نام دوره ساعت و روز کلاس مدت دوره شروع کلاس
PRE _IELTS FOUNDATIONS یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:45 32جلسه  
IELTS 1 یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:46 20جلسه  
IELTS 1+ یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:47 20جلسه  
IELTS 2 یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:48 20جلسه  
IELTS 2+ یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:49 20جلسه  
IELTS CRASH دوشنبه /چهارشنبه 16:30-19:52 24جلسه  
 PRE -TOEFL  شنبه / دوشنبه 16:30 - 19:45 32جلسه  
TOEFL CRASH دوشنبه /چهارشنبه 13:00-16:15 24جلسه