انگلیسی

banner


قابل توجه زبان آموزان :


تعیین سطح آیلتس / تافل / ترمیکیکشنبه 28 مهر ماه  98 ساعت 16:00 الی 17:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 ****  قابل توجه متقاضیان تعیین سطح :
یکشنبه 28 مهر ماه  98 ساعت 16:00 الی 17:00
 
برنامه ترمک زبان انگلیسی


شهریه کلاسهای یک روز در هفته : 265.000 تومان 


شهریه کلاسهای دو روز در هفته : 435.000 تومان 


 


---------------------------------------------------------------------------دوره های آیلتس / تافل
نام دوره  مدت دوره  روزهای دوره ساعت دوره  طول دوره شهریه
PRE-IELTS 8هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 32ساعت 490,000
IELTS1 5هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 20ساعت 390,000
IELTS1+ 5هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 20ساعت 390,000
IELTS2 6هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 36ساعت 540,000
IELTS2+ 6هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 36ساعت 540,000
IELTS3 6هفته یکشنبه/ سه شنبه 16:30 -- 19:45 36ساعت 640,000
IELTS3+ 6هفته یکشنبه/ سه شنبه 13:00 -- 16:30 36ساعت 640,000
PRE-TOEFL 8هفته دوشنبه/چهار شنبه 16:30 -- 19:45 56ساعت 840,000
TOEFL CRASH 6هفته دوشنبه/چهار شنبه 16:30 -- 19:45 56ساعت 730,000


----------------------------------------------------------------------------