آموزش زبان ایتالیایی

bannerاطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

------------------------

تعیین سطح ایتالیایی پاییز 97


1-پنجشنبه5/7/ 1397 از ساعت 14 الی 16 مقرر شده است.
2-پنجشنبه 12/7/ 1397 از ساعت 13 الی 16 مقرر شده است.
 

----------------------
برنامه پاییز 97

⤆ ترم 5 عادی : پنج شنبه (16-13)
⤆ ترم 1 فشرده : شنبه  [(16- 13) و چهار شنبه (16-13)] (تشکیل کلاس های سه ساعته)
⤆ ترم 1 عادی : پنجشنبه (19-16)  
⤆ ترم 2 فشرده : شنبه [(19- 16) و سه شنبه (19-16)] (تشکیل کلاس های سه ساعته، دو روز در هفته)
⤆ ترم 7 عادی : پنجشنبه (12-9) 
⤆ ترم 1  فوق فشرده : [یکشنبه، سه شنبه و جمعه (11-8)] (تشکیل کلاس های سه ساعته، سه روز در هفته

----------------------

کل دوره :   12  ترم


 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 A1 , A2 La Lingua Italiana
(Elementare& intermedio)
Nuovo Espresso
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 B (medio)
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 C , D (Superiore)
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته

 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : آقای امین عسگری