آموزش زبان ایتالیایی

bannerاطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

------------------------
برنامه زبان ایتالیایی زمستان 98
 
ایتالیایی 1 ———5 شنبه 15-18
ایتالیایی 2 ———-2 شنبه 16-19

کل دوره :   12  ترم


 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 A1 , A2 La Lingua Italiana
(Elementare& intermedio)
Nuovo Espresso
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 B (medio)
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 C , D (Superiore)
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته

 شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : آقای امین عسگری