آموزش زبان ایتالیایی

bannerاطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

------------------------
برنامه ایتالیایی پاییز 98

ایتالیایی 1      ———خانم زین العابدین—————-  دوشنبه 16-19
ایتالیایی 2  ————خانم زین العابدین———-- پنجشنبه 12-9
ایتالیایی 4 ————آقای امین عسگری——-5 شنبه 13-16
------------------------

تاریخ آزمون تعیین سطح ایتالیایی جهت شرکت در ترم پاییز 98 :
1-   پنجشنبه 98/6/28 از ساعت 9 الی 12 مقرر شده است.
2-   پنجشنبه 4/7/ 1398 از ساعت 9 الی 12 مقرر شده است.
----------------------

کل دوره :   12  ترم


 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 A1 , A2 La Lingua Italiana
(Elementare& intermedio)
Nuovo Espresso
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 B (medio)
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 C , D (Superiore)
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته

 شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : آقای امین عسگری