آموزش زبان ترکی استانبولی

banner

  
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان ترکی استانبولی

 

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-------------------------------------------

❄️برنامه تركى استانبولى ترم زمستان 98❄️
 
ترم ١ روزهاى پنجشنبه ساعت ١٣-١٠ اقاى اكرامى
ترم ٢ روزهاى ٢شنبه ساعت ١٩:٣٠-١٦:٣٠ اقاى اكرامى
ترم ٣ روزهاى ٢شنبه ساعت 16:30-19:30اقاى آتش
ترم ٤ روزهاى ٥شنبه ساعت ١٧-١٤ اقاى كايا
ترم ٥ روزهاى شنبه ساعت ١٩:٣٠-١٦:٣٠ اقاى آتش
ترم ٨ روزهاى ٤شنبه ساعت ١٩-١٦ اقاى آتش
ترم ١٠ روزهاى ٥شنبه ساعت ١٧:٣٠-١٤:٣٠ خانم مددكار

☎️ 66412566
-------------------------------------------
کل دوره :   12  ترم 
 
سطح مفاد درس تعداد ترم کتاب اصلی توضیحات
مقدماتي دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 hitit1,2,3 temel eğitim
مياني خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 Orta eğitim
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 ileri eğitim
 

  شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان

 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : خانم مددکار