آموزش زبان ترکی استانبولی

banner

  
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان ترکی استانبولی

📣📣تعيين سطح زبان تركى استانبولى 🇹🇷
ترم پاييز🍂🍁
روز ٥شنبه / ٤مهرماه 🗓
از ساعت 15 الى 16 ⏰
خواهد بود📣📣
برنامه ترم پاييز 🍁🍂
تركى استانبولى 🇹🇷
ترم ١ اقاى اِكرامى روزهاى ٢شنبه ساعت ١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ٢ اقاى آتش روزهاى 2شنبه ساعت 18-15
ترم ٣ اقاى آتش روزهاى ٢شنبه ساعت ١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ٣ اقاى كايا روزهاى ٥شنبه ساعت ١٧-١٤
ترم ٤ اقاى كايا روزهاى شنبه ساعت ١٨-١٥
ترم ٥ اقاى آتش روزهاى شنبه ساعت ١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ٧ اقاى اتش روزهاى ٤شنبه ساعت ١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ١٠ خانم مددكار روزهاى ٥شنبه ساعت ١٧-١٤
--------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-------------------------------------------


کل دوره :   12  ترم 
 
سطح مفاد درس تعداد ترم کتاب اصلی توضیحات
مقدماتي دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 hitit1,2,3 temel eğitim
مياني خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 Orta eğitim
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 ileri eğitim
 

  شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان

 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : خانم مددکار