آموزش زبان ترکی استانبولی

banner

  
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان ترکی استانبولی

--------------------------------------


اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-------------------------------------------
برنامه زبان ترکی
 


برنامه  ترکی استانبولی پاییز 97
 
ترکی استانبولی 1        شنبه   استاد کایا (Native)  
 15:00-18:00 
 
 
ترکی استانبولی3    چهارشنبه   استاد آتش (Native) 
17:00-19:30
 
ترکی استانبولی4      پنجشنبه   استاد مددکار
14:00-17:00
 
 
ترکی استانبولی7     دوشنبه   استاد مددکار
17:00-18:30
------------------

کل دوره :   12  ترم 

 
سطح مفاد درس تعداد ترم کتاب اصلی توضیحات
مقدماتي دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 hitit1,2,3 temel eğitim
مياني خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 Orta eğitim
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 ileri eğitim
 

  شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان

 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : خانم مددکار