آموزش زبان ترکی استانبولی

banner

  
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان ترکی استانبولی

برنامه تركى استانبولى
ترم تابستان ٩٨
ترم ١ /اقاى اتش / شنبه ها/ساعت١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ٢/اقاى كايا/١شنبه ها/ساعت١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ٢/اقاي اتش/١شنبه ها/ساعت١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ٣/اقاى كايا/٥شنبه ها/ساعت١٧-١٤
ترم ٤/اقاى كايا/شنبه ها/ساعت١٨-١٥
ترم ٦/اقاى اتش/٤شنبه ها/ساعت١٩:٣٠-١٦:٣٠
ترم ٧/خانم مددكار/٥شنبه ها/ساعت١٧–١٤
--------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-------------------------------------------


کل دوره :   12  ترم 
 
سطح مفاد درس تعداد ترم کتاب اصلی توضیحات
مقدماتي دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 hitit1,2,3 temel eğitim
مياني خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 Orta eğitim
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 ileri eğitim
 

  شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان

 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : خانم مددکار