آموزش زبان آلمانی

banner

مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

------------------------------------------

تعیین سطح زبان آلمانی 
 
 
برنامه تعیین سطح آلمانی زمستان 97
 
چهارشنبه 28 آذر ساعت 11-12
چهارشنبه 5 دی ماه ساعت 16-17
---------------------

برنامه آلمانی بهار 98
————————-
A1.1
پنجشنبه 14-18
———————
A1فشرده 
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه ساعت 15-19
----------------
A1فشرده
شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 15-19
———————
A1نیمه فشرده 
دوشنبه - چهارشنبه  ساعت 9-13
——————-
A1.2
پنجشنبه 9-13 
-----------
آلمانی نیمه فشرده A1.2-A1.3
 
.دوشنبه 15-19و پنجشنبه9-13
—————————--
A 1.3 
 پنجشنبه 10:30-14:30 خانم احسانی 
————————
A 1.3 
شنبه 19:00-15:00 خانم نیازاده
—————————-
A1.3 
پنجشنبه 15-19 خانم شرفی نسب
———————-
آلمانی  A1.2:
یکشنبه 16- 20   آقای نادیان مهر
——————————
آلمانی A2 فشرده (30جلسه): 
شنبه دوشنبه چهارشنبه 15-19 آقای دکتر صفیئی
———————————
آلمانی A2 نیمه فشرده (25 جلسه):
 دوشنبه چهارشنبه 13-9 آقای دکتر صفیئی
—————————
A2.1  
پنجشنبه 9:00-12:00  آقای دکتر صفیئی
———————- 
A2.1 
پنجشنبه 9- 13  آقای نادیان مهر
————————
A2.2 
آقای دکتر صفیئی پنجشنبه 13-16
———————
B1نیمه فشرده 
یکشنبه - سه شنبه 15- 19 دکتر صفیئی
———————-
B1نیمه فشرده 
شنبه - سه شنبه 13- 9دکتر صفیئی
——————
A2.3  
 پنجشنبه 15:00-19:00خانم نیازاده
—————————
B1.1 
خانم احسانی پنجشنبه 15-19
—————-
B1+
یکشنبه- سه شنبه 15:30-   19:30 خانم نیازاده
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 

--------------------------

 
دوره مقدماتی   دوره میانی
A1 A1.1
A1.2
A1.3
B1 B1.1
B1.2
B1.3
A2 A2.1
A2.2
A2.3
  B1+ B1+.1
B1+.2
B2
B2.1
B2.2
B2.3
کتاب آموزشی Menschen    کتاب آموزشی Sicher
 
انواع دوره‏ های آموزشی:

 
نام دوره توضیحات
دورههای عادی
دورههای نیمه فشرده
دوره های فشرده
20 جلسه آموزشی -2 جلسه در هفته -هر جلسه 105 دقیقه
40 جلسه آموزشی - 2 جلسه چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
60 جلسه آموزشی - 3 جلسه‏ چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
 

عادی (یک روز در هفته، 8 درس از کتاب)، فشرده (سه روز در هفته، 24 درس از کتاب)


 شهریه دوره :

ترم عادی : 250 هزار تومان

 ترم نیمه  فشرده : 370 هزار تومان
ترم فشرده : 545 هزار تومان

مدیر گروه : خانم دکتر روحی