آموزش زبان آلمانی

banner

مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

------------------------------------------

تعیین سطح زبان آلمانی 
 
 
 
تاریخ تعیین سطح زبان آلمانی
چهارشنبه 21شهریور     16:30-17:30
                     دوشنبه 2 مهر ساعت 16:00-17:00                      
 
🆔 @UTLCL 

-------------------------
برنامه آلمانی پاییز 97

A1.1  :   پنجشنبه   15:00-19:00 (خانم شرفی نسب)
A1.1   :  پنجشنبه   13:00-9:00(خانم توکل)


A1.2  :   پنجشنبه   13:00-9:00(آقای نادیان مهر)
A1.2 :    پنجشنبه   15:00-19:00 (آقای دکتر صفیئی)


A1.3   :  پنجشنبه   13:00-9:00 (خانم افقی )

A1 :  یکشنبه/سه شنبه   15:00-19:00 -پنجشنبه   13:00-9:00  (آقای دکتر صفیئی)
 
A2.1  :   پنجشنبه   15:00-19:00(خانم تقوی)

A2.2  :   پنجشنبه   15:00-19:00(خانم احسانی)

B1  فشرده:  شنبه - دوشنبه 15:00-19:00 (خانم نیازاده)
 
----------------------

 
دوره مقدماتی   دوره میانی
A1 A1.1
A1.2
A1.3
B1 B1.1
B1.2
B1.3
A2 A2.1
A2.2
A2.3
  B1+ B1+.1
B1+.2
B2
B2.1
B2.2
B2.3
کتاب آموزشی Menschen    کتاب آموزشی Sicher
 
انواع دوره‏ های آموزشی:

 
نام دوره توضیحات
دورههای عادی
دورههای نیمه فشرده
دوره های فشرده
20 جلسه آموزشی -2 جلسه در هفته -هر جلسه 105 دقیقه
40 جلسه آموزشی - 2 جلسه چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
60 جلسه آموزشی - 3 جلسه‏ چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
 

عادی (یک روز در هفته، 8 درس از کتاب)، فشرده (سه روز در هفته، 24 درس از کتاب)


 شهریه دوره :

ترم عادی : 250 هزار تومان

 ترم نیمه  فشرده : 370 هزار تومان
ترم فشرده : 545 هزار تومان

مدیر گروه : خانم دکتر روحی