آموزش زبان آلمانی

banner

مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

------------------------------------------

تعیین سطح زبان آلمانی 
 
 
24 خرداد        5شنبه      13:00 - 12:00
 
31 خرداد        5شنبه      12:30 - 11:30

-----------------------
برنامه کلاس های آلمانی تابستان 97

A1.1    پنج شنبه        9-13
A1.1    پنج شنبه        15-19
A1 فشرده  :  یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه     15-19 
A1 فشرده  :  یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه    13-9 
------

A1.2    سه شنبه      19-15
A1.2   پنج شنبه      9-13
A1.2   پنج شنبه      19-15

-------


A2  فشرده (25 جلسه)  : شنبه - دو شنبه      15-19 
A2 نیمه فشرده :   دوشنبه  12-16
                       پنج شنبه      14
-10
 
-------
A2.1    پنج شنبه      19-15

-------
B1+    پنج شنبه      14-10
 


------------------

 
دوره مقدماتی   دوره میانی
A1 A1.1
A1.2
A1.3
B1 B1.1
B1.2
B1.3
A2 A2.1
A2.2
A2.3
  B1+ B1+.1
B1+.2
B2
B2.1
B2.2
B2.3
کتاب آموزشی Menschen    کتاب آموزشی Sicher
 
انواع دوره‏ های آموزشی:

 
نام دوره توضیحات
دورههای عادی
دورههای نیمه فشرده
دوره های فشرده
20 جلسه آموزشی -2 جلسه در هفته -هر جلسه 105 دقیقه
40 جلسه آموزشی - 2 جلسه چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
60 جلسه آموزشی - 3 جلسه‏ چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
 

عادی (یک روز در هفته، 8 درس از کتاب)، فشرده (سه روز در هفته، 24 درس از کتاب)


 شهریه دوره :

ترم عادی : 250 هزار تومان

 ترم نیمه  فشرده : 370 هزار تومان
ترم فشرده : 545 هزار تومان

مدیر گروه : خانم دکتر روحی