آموزش زبان آلمانی

banner

مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

--------------------


تاریخ تعیین سطح آلمانی زمستان 98
 
5شنبه  21 آذر ساعت 16:30-17
شنبه 23 آذر ساعت 16:30-17
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566

------------------------

برنامه زبان آلمانی ترم زمستان  98
 
A1.1——آقای  فضائلی————پنجشنبه 13-9
 
A1.1——آقای انصاری پور————پنجشنبه 15-19
 
A1.1————————-شنبه 15-19
 
 نیمه فشرده A1————-یکشنبه - سه شنبه9-13
 
 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
 
A1.2 ——— ———-پنجشنبه 9-13
A1.2 ————خانم صباحی—-پنجشنبه-19-15
A1.2 ————خانم معروفی——-دوشنبه19 -15
 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
 
 
 فشردهA2 —————-شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15-19
نیمه فشرده A2 ———خانم امیدوار———یکشنبه - سه شنبه 15- 19
 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
 
 
A1.3 ———خانم افقی——-پنجشنبه 9-13
A1.3 ———خانم مترصد——-پنجشنبه 15-19
 A2.1 —————-چهارشنبه 14-18
 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
 
A2.2 ——آقای نادیان مهر———-یکشنبه 16-19:30
 A2.3 ———خانم احسانی—-پنجشنبه12-16-
 این کلاس از مورخ 21 آبان شروع خواهد شد.
 B1.1 ———دکتر صفیئی——-پنجشنبه 9-12
 
نیمه فشردهB1 ———خانم تقوی———یکشنبه سه شنبه 15:30-19:30
 
 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
 
B1.2 ———————-دکتر صفیئی——دوشنبه 19-15
B2.1———دکتر صفیئی—-شنبه - چهارشنبه 15-19
B2.1————————دکتر صفیئی—-——دوشنبه- چهارشنبه 9-13
B2.2———-دکتر صفیئی—-یکشنبه - سه شنبه 15-19
 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
 
 
مکالمه آلمانی سطح مبتدی ———پنجشنبه 16-17:30—دکتر صفیئی
مکالمه آلمانی سطح پیشرفته——-پنجشنبه 18--19:30——-دکتر صفیئی
 
------------------------------------
 

 
دوره مقدماتی   دوره میانی
A1 A1.1
A1.2
A1.3
B1 B1.1
B1.2
B1.3
A2 A2.1
A2.2
A2.3
  B1+ B1+.1
B1+.2
B2
B2.1
B2.2
B2.3
کتاب آموزشی Menschen    کتاب آموزشی Sicher
 
انواع دوره‏ های آموزشی:

 
نام دوره توضیحات
دورههای عادی
دورههای نیمه فشرده
دوره های فشرده
20 جلسه آموزشی -2 جلسه در هفته -هر جلسه 105 دقیقه
40 جلسه آموزشی - 2 جلسه چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
60 جلسه آموزشی - 3 جلسه‏ چهار ساعته در هفته -هر جلسه 210 دقیقه
 

عادی (یک روز در هفته، 8 درس از کتاب)، فشرده (سه روز در هفته، 24 درس از کتاب)


 شهریه دوره :

ترم عادی : 300 هزار تومان

 ترم نیمه  فشرده : 450 هزار تومان
ترم فشرده : 650 هزار تومان

مدیر گروه : خانم دکتر روحی