آموزش زبان سوئدی

banner

مدیر گروه : آقای داداش آذر
 
برگزار کننده آزمون   Tisus در ایران
 
 آموزش زبان سوئدی در کلیه مقاطع A1,A2,B1,B2,C1 

برگزاری دوره های آمادگی آزمون های A2,B1,B2  در ایران همراه با دوره تکمیلی در کشور سوئد


 آموزش زبان سوئدی در کلیه مقاطع A1,A2,B1,B2,C1 توسط همکار مستقیم آموزشی ISU-program  در Lund