آموزش زبان گرجی

banner

زبان گرجی  1 در مرکز زبان دانشگاه تهران

 

هزینه دوره :360 هزار تومان

مدرس : استاد شایسته 
 


----------------------

کل دوره :   13 ترم


 
دوره آموزش الفبا
و گرامر
A1 A2 A2+ B1 B2 B2+
تعداد ترم 1 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم
 
 
 با بهره گیری از متدهای پیشرفته آموزشی ،مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش و علوم گرجستان