آموزش زبان ژاپنی

banner


مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

---------------------------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

----------------------------------------------

تاریخ تعیین سطح ژاپنی
نهم تیر     شنبه       12:00 - 11:00
دوازدهم تیر   سه شنبه       12:00 - 11:00


------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه ژاپنی تابستان 97

 
ژاپنی 1           شنبه   12:00- 15:00
ژاپنی 1             شنبه  16:00-19:00
ژاپنی 1          پنج شنبه   9:00-12:00

ژاپنی 2           شنبه  16:00 - 19:00
ژاپنی 2       پنج شنبه   9:00 - 12:00
ژاپنی 2       پنج شنبه   9:00 - 12:00

ژاپنی 3         یک شنبه   16:00 - 19:00                      


ژاپنی 3 و 4 (فشرده)         پنج شنبه   9:00 - 12:00                      
            16:00 - 19:00سه شنبه                                                      


ژاپنی 4           دوشنبه  16:00 - 19:00
                                       
ژاپنی 5          پنج شنبه  18:30 - 15:30
             
ژاپنی 6           شنبه  16:00 - 19:00
 
ژاپنی 7           پنج شنبه  12:30 - 15:30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
               کل دوره :   15  ترم

 
 
در صورت تمایل زبان آموزان کلاس های فشرده با شرط دو روز در هفته برگزار می شود
 
ترم 1 شامل آموزش الفبای ژاپنی ( هیراگانا و کاتاکانا)
ترم 2 تا 11 کتاب ژاپنی برای همه(Minna no Nihongo) تدریس میشود و پس از آن کتابهای JLPT ( آزمون تعیین سطح بین المللی زبان ژاپنی) تدریس می شود
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : آقای تفتی