آموزش زبان ژاپنی

banner


مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

---------------------------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
🌺برنامه ژاپنی زمستان 98🌺
 
 
🔴ژاپنی 1 ،شنبه ها،12:00-15:00
استاد سلیمی
 
 
🔴ژاپنی 1 ،شنبه ها،16:00-19:00
استاد رهبری فر
 
 
 
🔴ژاپنی 1 ،سه شنبه ها، 16:00-19:00
استاد ملکی
 
 
🔴ژاپنی 1،چهارشنبه ها،16:00-19:00 
استاد خورشیدی
 
 
🔴ژاپنی 1،پنج شنبه ها، 13:00-16:00
استادشیخی
 
 
🔴ژاپنی 1،پنج شنبه ها، 9:00-12:00
استادصالحی
 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🔴ژاپنی 2 ،شنبه ها،16:00-19:00
استادشیخی
 
🔴ژاپنی 2 ،سه شنبه ها،13:00-16:00
استاد ملکی
 
🔴ژاپنی 2 ،سه شنبه ها،16:00-19:00
استادخورشیدی
 
🔴ژاپنی 2،پنج شنبه ها،9:00-12:00 
استاد شیخی
 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی 3 ،شنبه ها،ساعت 12 تا 15،استاد ملکی
 
ژاپنی 3 ،سه شنبه ها، ساعت16تا 19،استادشیخی
 
ژاپنی 3،پنج شنبه ها،ساعت13 تا 16،
استاد ملکی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
 ژاپنی 4، پنج شنبه ها ،
ساعت 9 تا 12،استاد خورشیدی
 
ژاپنی4،پنج شنبه ها،
ساعت 16 تا 19،استاد ملکی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی5، شنبه ها،ساعت 16تا 19، استاد محبی
 
ژاپنی5، چهارشنبه ها،ساعت 13تا 16،استاد محبی
 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی5و6(فشرده)،  یک شنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت 10 تا 13،  استاد خورشیدی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی7،  شنبه ها،
ساعت 12:30تا15:30،استاد محبی
 
ژاپنی 7 ، پنج شنبه ها 12:30 تا 15:30
 استاد خورشیدی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی 8
 چهارشنبه ها ساعت 16تا19،
استاد ساساکی(Native)
 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
 
ژاپنی11،  پنج شنبه ها،ساعت 16 تا 19،
استاد ساساکی(Native)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 
ژاپنی12(کلاس مکالمه)،  پنج شنبه ها ،
ساعت 13:30 تا 15:30
استاد ساساکی (Native)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
 
کلاس آمادگی آزمون JLPT 
از ترم بهار ۹۹ دوباره برگزار خواهد شد.
 
 
 
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
--------------------------------------------------------
               کل دوره :   15  ترم

 
 
در صورت تمایل زبان آموزان کلاس های فشرده با شرط دو روز در هفته برگزار می شود
 
ترم 1 شامل آموزش الفبای ژاپنی ( هیراگانا و کاتاکانا)
ترم 2 تا 11 کتاب ژاپنی برای همه(Minna no Nihongo) تدریس میشود و پس از آن کتابهای JLPT ( آزمون تعیین سطح بین المللی زبان ژاپنی) تدریس می شود
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : آقای تفتی