آموزش زبان ژاپنی

banner


مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

---------------------------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🌺برنامه ژاپنی پاییز 98🌺
 
 
🔴ژاپنی 1 ،شنبه ها،16:00-19:00
استادشیخی
 
🔴ژاپنی 1 ،سه شنبه ها،13:00-16:00
استاد ملکی
 
🔴ژاپنی 1،چهارشنبه ها،16:00-19:00 
استاد خورشیدی
 
🔴ژاپنی 1،پنج شنبه ها،9:00-12:00 
استاد شیخی
 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی 2 ،شنبه ها،ساعت 12 تا 15،استاد ملکی
 
ژاپنی 2 ،یک شنبه ها،ساعت 12:30 تا 15:30،
استاد رهبری فرد
 
ژاپنی 2 ،سه شنبه ها، ساعت16تا 19،استادشیخی
 
ژاپنی 2،پنج شنبه ها،ساعت13 تا 16،
استاد ملکی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
 ژاپنی3، پنج شنبه ها ،
ساعت 9 تا 12،استاد خورشیدی
 
ژاپنی3،پنج شنبه ها،
ساعت 16 تا 19،استاد ملکی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی4، شنبه ها،ساعت 16تا 19، استاد تفتی
 
ژاپنی4، چهارشنبه ها،ساعت 13تا 16،استاد تفتی
 
ژاپنی 4،چهارشنبه ها،ساعت16تا19،استادمحبی
 
ژاپنی4،پنج شنبه ها،ساعت 9 تا12،استاد صالحی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی5،  یک شنبه ها،
ساعت 16 تا 19،  استاد تفتی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی6،  شنبه ها،
ساعت 12:30تا15:30،استاد تفتی
 
ژاپنی 6 ، پنج شنبه ها 12:30 تا 15:30
 استاد خورشیدی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی7
 سه شنبه ها ساعت 13تا16،استاد تفتی
 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی10، دوشنبه ها،ساعت 16تا 19،
استادخورشیدی
 
ژاپنی10،  پنج شنبه ها،ساعت 16 تا 19،
استاد تفتی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ژاپنی12،  پنج شنبه ها ،
ساعت12:30تا 15:30 
استاد تفتی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
کلاس مکالمه ژاپنی ( تا متوسطه) 
پنجشنبه ها 14تا16
استاد شیخی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
کلاس آمادگی آزمون JLPT سطح N5
ده جلسه ی 3 ساعته
سه شنبه ها 9:30 تا 12:30
استاد تفتی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
کلاس آمادگی آزمون JLPT سطح N4
ده جلسه ی 3 ساعته
جمعه ها ساعت 9:30 تا 12:30
استاد تفتی
--------------------------------------------------------
               کل دوره :   15  ترم

 
 
در صورت تمایل زبان آموزان کلاس های فشرده با شرط دو روز در هفته برگزار می شود
 
ترم 1 شامل آموزش الفبای ژاپنی ( هیراگانا و کاتاکانا)
ترم 2 تا 11 کتاب ژاپنی برای همه(Minna no Nihongo) تدریس میشود و پس از آن کتابهای JLPT ( آزمون تعیین سطح بین المللی زبان ژاپنی) تدریس می شود
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : آقای تفتی