آموزش زبان ژاپنی

banner


مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

---------------------------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
               کل دوره :   15  ترم

 
 
در صورت تمایل زبان آموزان کلاس های فشرده با شرط دو روز در هفته برگزار می شود
 
ترم 1 شامل آموزش الفبای ژاپنی ( هیراگانا و کاتاکانا)
ترم 2 تا 11 کتاب ژاپنی برای همه(Minna no Nihongo) تدریس میشود و پس از آن کتابهای JLPT ( آزمون تعیین سطح بین المللی زبان ژاپنی) تدریس می شود
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : آقای تفتی