آموزش زبان کره ای

banner

 
                                                                                            مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------

برنامه کره ای پاییز 97
 
کره ای 1        یکشنبه  16:00-19:00
کره ای 1       چهارشنبه  16:00-19:00 
کره ای 1      پنجشنبه  15:00-18:00 
 
کره ای 2        شنبه  15:00-18:00 
کره ای 2        یکشنبه  16:00-19:00 
کره ای 2     سه شنبه  16:00-19:00 
کره ای2        چهارشنبه  16:00-19:00 
کره ای 2        پنجشنبه  15:00-18:00
 
کره ای 3       چهارشنبه  16:00-19:00 
کره ای 3       دوشنبه  16:00-19:00 
 
کره ای 4       شنبه  16:00-19:00 
 
کره ای 5       شنبه  16:00-19:00 
کره ای 5     پنجشنبه  16:00-19:00
 
کره ای 6    شنبه 16:00-19:00
کره ای 6       چهارشنبه   16:00-19:00
 
کره ای 7    دوشنبه 16:00-19:00
 
کره ای 8 دوشنبه 16:00-19:00
 
کره ای9  پنجشنبه 16:00-19:00
 
کلاس مکالمه کره ای با آهنگ وموزیک (مناسب برای ترم 5 به بعد)
سه شنبه 16:00-18:00
 

----------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-------------------------------------
تاریخ تعیین سطح زبان کره ای
 
 25 شهریور  ساعت 15:00-  16:00
2 مهر      ساعت 16:00-17:00
5 مهر     ساعت 16:00 -17:00
 


------------------------------
 
 
سطح تعداد ترم کتاب مفاد درس
مقدماتی 5 Korean for Beginners
(4جلد)
خواندن و نوشتن
دستور زبان
مکالمه و مهارت شنیداری
میانی 1 5 Korean for Intermediate lerners1
میانی2 5 Korean for Intermediate lerners2
 
 
یک مدرک در ترم 7 طبق روال عادی داده می شود و بعد از اتمام دوره های Intermediatte  مدرکی دیگر ارائه می شود.
  

طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : خانم سوهانی