آموزش زبان کره ای

banner

 
                                                  مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------

تعیین سطح زبان کره ای 
17 خرداد                    11:30- 12:45

20خرداد                     15:00 - 16:30

24 خرداد                    11:30- 13:00

-----------------------------------
زبان کره ای تابستان 97

کره ای1          یکشنبه    15:00 - 18:00    استاد شجاعی

کره ای1           دوشنبه    13:00-16:00      استادابراهیمی

کره ای1          چهارشنبه    16:00-19:00      استاد لواسانی

----------------------------------
کره ای2          دوشنبه         16:00-19:00      استاد تفکری

کره ای2             شنبه         16:00-19:00      استادعبدالهی
-----------------------------------
کره ای3          یکشنبه          15:30-18:30     استاد وزوایی

کره ای3         دوشنبه           16:00-19:00      استاد ابراهیمی
-----------------------------------
کره ای4         شنبه             16:00-19:00    استاد     ابراهیمی

کره ای4     چهارشنبه            16:00-19:00    استاد      عبدالهی
------------------------------------
کره ای5        پنجشنبه           12:00-15:00     استاد     تفکری

------------------------------------
کره ای6             دوشنبه       16:00-19:00     استاد    سوهانی

کره ای6             پنجشنبه      10:00-13:00   استاد    وزوایی
------------------------------------
کره ای7             شنبه          16:00-19:00   استاد   سوهانی

کره ای7          پنجشنبه          14:00-17:00   استاد   وزوایی
------------------------------------
کره ای8           چهارشنبه          16:00-19:00   استاد    سوهانی

 
 
سطح تعداد ترم کتاب مفاد درس
مقدماتی 5 Korean for Beginners
(4جلد)
خواندن و نوشتن
دستور زبان
مکالمه و مهارت شنیداری
میانی 1 5 Korean for Intermediatte lerners1
میانی2 5 Korean for Intermediatte lerners2
 
 
یک مدرک در ترم 7 طبق روال عادی داده می شود و بعد از اتمام دوره های Intermediatte  مدرکی دیگر ارائه می شود.
  

طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : خانم سوهانی