آموزش زبان کره ای

banner

 
                                                  مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-------------------------------------

تعیین سطح زبان کره ای 
آخرین ساعت  تعیین سطح زبان کره ای تابستان  97
 تغییر یافته و به این ساعت منتقل شده است. 
14 تیر                   11:00 - 10:00
 
 
-----------------------------------
قابل توجه زبان آموزان کره ای ترم  1 جدید برای روزهای پنجشنبه 16:30 - 19:30 باز شده است زبان آموزان هرچه سریع تر اقدام به ثبت نام کنند.
---------------

زبان کره ای تابستان 97
 
کره ای1          یکشنبه    15:00 - 18:00    استاد شجاعی
 
کره ای1           دوشنبه    13:00-16:00      استادابراهیمی
 
کره ای1          چهارشنبه    16:00-19:00      استاد لواسانی
 
 کره ای2          دوشنبه         16:00-19:00      استاد تفکری
 
کره ای2             شنبه         16:00-19:00      استادعبدالهی
 
کره ای3          یکشنبه          15:30-18:30     استاد وزوایی
 
کره ای3         دوشنبه           16:00-19:00      استاد ابراهیمی 
 
کره ای4         شنبه             16:00-19:00    استاد     ابراهیمی
 
کره ای4     چهارشنبه            16:00-19:00    استاد      عبدالهی
 
کره ای5        پنجشنبه           12:00-15:00     استاد     تفکری
 کره ای5        دوشنبه          16:00-19:00        استاد     لواسانی
 
 
کره ای6             پنجشنبه      10:00-13:00   استاد    وزوایی
 
 کره ای6             دوشنبه     16:00-19:00    استاد   سوهانی
 
کره ای7             شنبه          16:00-19:00   استاد   سوهانی
 
کره ای7          پنجشنبه          14:00-17:00   استاد   وزوایی 
 
کره ای8           چهارشنبه          16:00-19:00   استاد    سوهانی
 
 
 
سطح تعداد ترم کتاب مفاد درس
مقدماتی 5 Korean for Beginners
(4جلد)
خواندن و نوشتن
دستور زبان
مکالمه و مهارت شنیداری
میانی 1 5 Korean for Intermediate lerners1
میانی2 5 Korean for Intermediate lerners2
 
 
یک مدرک در ترم 7 طبق روال عادی داده می شود و بعد از اتمام دوره های Intermediatte  مدرکی دیگر ارائه می شود.
  

طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : خانم سوهانی