آموزش زبان کره ای

banner

 
                                                                  مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------
 

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

 
 
برنامه كره اي زمستان ٩٨ 
كره اي ١ 
دوشنبه ٤-٧ خانم شجاعي
سه شنبه ١-٤ خانم وزوايي
كره اي ٢:
شنبه ٤-٧ خانم اخوندي
سه شنبه ٤-٧ خانم تفكري
كره اي ٣:
پنجشنبه٤:٣٠-٧:٣٠اقاي لواساني
كره اي ٤: 
شنبه ٤-٧ اقاي عبدالهي 
پنجشنبه ١-٤ اقاي عبداللهي
كره اي ٥: 
چهارشنبه ٤-٧ خانم تفكري 
كره اي ٦ 
چهار شنبه ٤-٧ خانم اخوندي 
پنجشنبه ١٠-١ خانم وزوايي 
پنجشنبه ٤-٧ اقاي عبداللهي 
كره اي ٧: 
سه شنبه ٤-٧ خانم وزوايي 
پنجشنبه ٢-٥ خانم سوهاني 
كره اي ١٠: 
چهارشنبه ١-٤ خانم سوهاني 
كره اي ١١ : 
چهارشنبه ٤-٧ خانم سوهاني
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL

 
 
سطح تعداد ترم کتاب مفاد درس
مقدماتی 5 Korean for Beginners
(4جلد)
خواندن و نوشتن
دستور زبان
مکالمه و مهارت شنیداری
میانی 1 5 Korean for Intermediate lerners1
میانی2 5 Korean for Intermediate lerners2
 
 
یک مدرک در ترم 7 طبق روال عادی داده می شود و بعد از اتمام دوره های Intermediatte  مدرکی دیگر ارائه می شود.
  

طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : خانم سوهانی