آموزش زبان چینی

banner

                                                                                                                   

 مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------------------


اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-----------------


تعیین سطح زبان چینی 

22خرداد    سه شنبه       17:00 - 18:00
29خرداد    سه شنبه       17:00 - 18:00

-----------------------


برنامه گروه چینی تابستان 97

چینی  1 : دوشنبه  16:00 - 19:00   خانم زارع پور

چینی  1 : شنبه  16:30 - 19:30   آقای قلعه نوعی
چینی 2 : سه شنبه 16:00 - 19:00  خانم زارع پور
چینی 2 : پنج شنبه 9:00 - 12:00   خانم زارع پور
چینی 4 : شنبه 15:00 - 18:00 خانم میدانی
چینی 6 : یک شنبه 16:00 - 19:00 خانم صالحیان

چینی  9 : یکشنبه  17:00 - 20:00   آقای قلعه نوعی
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  کل دوره   12 ترم

 

سطح

مفاد درس

تعداد ترم

کتاب اصلی

توضیحات

مقدماتی

دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن

4

كتاب: 301جمله جلد1

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

ميانی

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

301جمله جلد 2

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

پيشرفته

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

بويا چاينيز

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

 

 

 طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته (جلسات به صورت یک روز در هفته)

شهریه دوره : ترم 1-5 : 265 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 303 هزار تومان

                                             
   مدیر گروه : 
خانم صالحیان