آموزش زبان چینی

banner

                                                                                                                   

 مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------------------


اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 

----------------------------

برنامه چینی ترم پاییز 98 مرکز زبان دانشگاه تهران
 
چینی 1 —————پنجشنبه  ساعت 16 - 13خانم قربانیان
 
چینی 1 —————چهارشنبه  ساعت 16 - 13خانم قربانیان
 
چینی 2 —————دوشنبه  10- 13  خانم زارع پور
 
چینی 2—————چهارشنبه ها ساعت 16 -19 خانم زارع پور
 
چینی 3 ————-پنجشنبه ها ساعت 13-16 خانم ابراهیمی
 
چینی 4  ————-پنجشنبه 16 - 19 خانم زارع پور
 
چینی 5 —————پنج شنبه ها ساعت 16 --19 خانم ابراهیمی
 
چینی 7 ————سه شنبه ها ساعت 16 - 19 آقای اسماعیلی
 
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  کل دوره   12 ترم

 

سطح

مفاد درس

تعداد ترم

کتاب اصلی

توضیحات

مقدماتی

دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن

4

كتاب: 301جمله جلد1

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

ميانی

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

301جمله جلد 2

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

پيشرفته

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

بويا چاينيز

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

 

 

 طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته (جلسات به صورت یک روز در هفته)

            هزینه دوره (ترم 1-5)---320 هزار تومان
   
            هزینه دوره (ترم 5به بعد)---370 هزار تومان                              

   مدیر گروه : خانم صالحیان