نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
خانم نادیان‌مهر I2 خانم علی یاری A2.3 ژاپنی 4 خانم سلیمی
شنبه 16-19
چینی 2 خانم میدانی
شنبه 15-18
کره ای2 آقای ابراهیمی
دوشنبه 16 -19
روسی5 خانم ترانه
پنجشنبه 16-19
A1.2 خانم احسانی
شنبه 16-19
اسپانیایی 1 خانم انصاری
آقای آقایی Fund B خانم خواجوی A1.1 ژاپنی 3 خانم جوانمردی
پنجشنبه 9-12
چینی 1 خانم زارع پور
چهارشنبه 16-19
کره ای 6 خانم وزوایی روسی 2 خانم آشتیانی A1 فشرده خانم نیازاده
 
    ترکی 1 خانم مددکار
خانم لایقی TN2AB خانم توحیدی A1.2 ژاپنی 1 خانم سلیمی
پنجشنبه 9-12
چینی 1 خانم زارع پور
پنجشنبه 12-15
کره ای 3 آقای عبداللهی
دوشنبه 16-19
روسی 1خانم دکتر رضوانی A1.3 خانم باقری     ترکی 2 خانم مددکار
خانم نادیان مهر E1 خانم سلگی A1.3 ژاپنی 1 خانم شیموجی
جهارشنبه16-19
  کره ای 3 آقای عبداللهی
پنجشنبه 16-19
  A1.2 خانم احسانی
پنجشنبه 15-19
 
خانم نادیان مهر Fund A   ژاپنی3 خانم سلیمی   کره ای 5 آقای عبداللهی   A1.2 خانم افقی
سه شنبه 15-19
  
 
خانم سالاری TN2B       کره ای 7 خانم وزوایی   A1.1 خانم فعال  
خانم شهمیرزادی I              
خانم شهمیرزادی TTC              
خانم حاجی قربان For corners2              
خانم منصورپور TN2A              
خانم منصورپور TN2AB              
خانم بزرگمهر TN2AB              
خانم اردستانی TN3A              
آقای اختیارزاده TN1AB              
خانم بزرگمهر TN2B              
خانم گرامی UI3              
خانم لطیفی UI1.2              
خانم سالاری Fund Ab              
خانم سالاری Fund-AB              
آقای شریعتی A2              
آقای شریعتی A3              
آقای تیموری Sum 1A              
آقای مخلصی I1              
آقای مجیدی فر PI2              
آقای مخلصی UI3              
آقای شریعت PI1              
خانم ملک پور TN3AB              
خانم لطیفی A1