نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
خانم شاهویر، Top Notch 3B   ژاپنی 1 خانم صالحی چینی 2-3 آقای قلعه نوعی کره ای 1 خانم آخوندی روسی یک خانم قلعه بندی A1.2 خانم احسانی اسپانیایی 1
آقای کاظمی، Summit 1B   ژاپنی 2 خانم مخبری نیا چینی 2 کمبریج آقای نوروزی کره ای 7 خانم وزوایی   A2.3 خانم احسانی ترکی 1 آقای آتش
خانم منصورپور، Top Notch 2A   ژاپنی 3 خانم محبی چینی 1آقای نوروزی کره ای 1 خانم شجاعی   A2.2خانم نیازاده ترکی 4 آقای آتش
آقای لطفی، Top Notch 1B   ژاپنی 1و4 خانم شیموجی چینی 4 آقای نوروزی کره ای 2 خانم سوهانی   A1.1 خانم افقی ترکی 2 آقای کایا
آقای آقایی، Top Notch 2A   ژاپنی 1خانم شیموجی چینی 1 خانم صالحیان کره ای 4 خانم سوهانی   خانم شرفی نسب A1.2 ترکی 5 خانم مددکار
آقای لطفی، Top Notch 3A   ژاپنی 1 آقای تفتی شنبه   کره ای 9 خانم سوهانی      
خانم عسکری، Fandamentals A   ژاپنی 1 آقای تفتی چهارشنبه   کره ای 5 آقای عبدالهی      
خانم جعفری، Summit 1A   ژاپنی 3 آقای تفتی    کره ای 6 آقای عبدالهی      
خانم نادیان مهر، Top Notch 1A   ژاپنی 4 آقای تفتی    کره ای 9 خانم وزوایی      
خانم نادیان مهر، Top Notch 3A   ژاپنی 7 آقای تفتی    کره ای 3 خانم وزوایی      
خانم محمدی، Fundamentals AB   ژاپنی 9 آقای تفتی    کره ای 2 آقای لواسانی      
خانم سالاری، Fund B       کره ای 3 آقای لواسانی13-16      
آقای شریعت، CAE 2              
خانم محمدی، Top Notch 3A              
خانم تاج دینی، Top Notch 2AB              
آقای امجدی، Top Notch 2B              
خانم پولاد، Top Notch 1AB              
خانم بخشنده، Summit 2A              
خانم بزرگمهر، Top Notch 2AB              
خانم بزرگمهر، Top Notch 1AB              
خانم لطیفی، Summit 2B