نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
خانم شاهویر، Top Notch 3B   ژاپنی 1 خانم صالحی چینی 2-3 آقای قلعه نوعی کره ای 1 خانم آخوندی روسی یک خانم قلعه بندی A1.2 خانم احسانی اسپانیایی 1
آقای کاظمی، Summit 1B   ژاپنی 2 خانم مخبری نیا   کره ای 7 خانم وزوایی   A2.3 خانم احسانی ترکی 1 آقای آتش
خانم منصورپور، Top Notch 2A   ژاپنی 3 خانم محبی   کره ای 1 خانم شجاعی   A2.2خانم نیازاده ترکی 4 آقای آتش
آقای لطفی، Top Notch 1B   ژاپنی 1و4 خانم شیموجی   کره ای 2 خانم سوهانی   A1.1 خانم افقی ترکی 2 آقای کایا
آقای آقایی، Top Notch 2A   ژاپنی 1خانم شیموجی   کره ای 4 خانم سوهانی   خانم شرفی نسب A1.2 ترکی 5 خانم مددکار
آقای لطفی، Top Notch 3A       کره ای 9 خانم سوهانی      
خانم عسکری، Fandamentals A              
خانم جعفری، Summit 1A              
خانم نادیان مهر، Top Notch 1A              
خانم نادیان مهر، Top Notch 3A              
خانم محمدی، Fundamentals AB