نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
Fund AB آقای امجدی خانم سجادی B1.3   چینی 2 خانم زارع پور     A1 فشرده خانم شرفی نسب  
خانم اردستانی TN3A     چینی 1 خانم زارع پور        
خانم ملک پور TN3A              
آقای کاظمی TN2AB              
خانم لایقی TN3B              
خانم بزرگ مهر Fund AB              
آقای اختیارزاده TN3B              
خانم ملک پور Summit 1A