سایر زبان ها

banner


در مرکز زبان های دانشگاه تهران زبان هایی چون 

 آلمانی ، 
ایتالیایی ، اسپانیایی ، روسی ،

 ترکی استانبولی ، ژاپنی، کره ای، چینی، عربی، گرجی و...برگزار می شود.