فرانسه

banner

زبان فرانسه

کلاسهای ترمیک و فشرده :
دوره های چهار مهارتی، متد) version originale :بیان شفاهی، درک شفاهی، بیان نوشتاری، درک نوشتاری(
آمادگی آزمون TEF : 
12 ساعت (4 جلسه سه ساعته(
آمادگی آزمون: DELF
10 جلسه 3 ساعته. در این دوره هر چهار مهارت آزمون دلف در سطح مورد نظر تدریس می گردد.
دوره خصوصی و نیمه خصوصی زبان فرانسه :
این دوره برای یک تا سه زبان آموز می تواند برپا شود.
هزینه هر جلسه یک و نیم ساعته 80 هزار تومان و برای دوره نیمه خصوصی 50 هزار تومان می باشد.
آزمون آزمایشی TEF
روزهای پنج شنبه ی هر هفته برگزار می گردد.