اطلاعات کانال سایر زبانها

  • 8 مرداد , 1398
  • 571 نفر
  • کد خبر 100079
قابل توجه زبان آموزان گرامی
به دلیل دسترسی سخت دوستان به تلگرام تصمیم گرفته شد تا پست های تلگرام به صورت روزانه در این قسمت بارگزاری شود تا دوستانی که نمی توانند از طریق تلگرام به اطلاعات دسترسی داشته باشند بتوانند از این طریق در جریان اخبار و اطلاعات موسسه باشند. 
چینی 3 خانم زارع پور امروز مورخ 98/5/3در شعبه کارگر شمالی برگزار می شود و از تاریخ 98/5/10در شعبه طالقانی برگزار می شود.
 
 
زبان گرجی در مرکز زبان دانشگاه تهران
دوشنبه ها ۱۶-۱۹
مدرس : جناب آقای شایسته
هزینه دوره : 360هزار تومان
طالقانی, بین قدس و وصال پلاک574
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
🇨🇳دوره مکالمه چینی1 🇨🇳
مدرس خانم لی جی هویی موسسه کنفسیوس
شروع دوره :  
⏰شنبه 16:30-:18:30
هزینه : 300 هزار تومان
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 

 
🇨🇳دوره مکالمه چینی4 (مکالمه آزاد) 🇨🇳
مدرس خانم لی جی هویی موسسه کنفسیوس
شروع دوره :  98/5/10
⏰پنجشنبه 16:30-:18:30
هزینه : 300 هزار تومان
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 

 
کلاس ترکی استانبولی ترم 7 خانم مددکارمورخ 10 مرداد ساعت 13:30-16:30 تشکیل خواهد شد.
 

 
شروع کلاس آموزش زبان عربی 1 
 روز های دوشنبه ساعت 16:00 - 19:00 
تاریخ  شروع : 98/05/14
 متقاضیان هرچه سریع تر با دفتر آموزش تماس بگیرند.
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL


کلاس A2 خانم تقوی پنجشنبه مورخ 98/5/10به جای ساعت10 ساعت 9:00 شروع خواهد شد.