اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌

  • 1 دی , 1397
  • 5277 نفر
  • کد خبر 100067
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⏰ از ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۱۵
🗓 یکشنبه و سه‌شنبه
🔹 دوره Fundamentals AB
🔹 دوره Top Notch 1AB
🔹 دوره Top Notch 2AB
🔹 دوره Top Notch 3A
🔹 دوره Top Notch 3B 
🔹 دوره Summit 1A
🔹 دوره Summit 1B
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📢 📚 اطلاعیه‌ی شروع کلاس
 
🇫🇷 فرانسه 🇫🇷
📘 ‏A1.1
🗓 شنبه / دوشنبه
⏰ ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
🖋 استاد: 
📕 کتاب : Tendances
اولین جلسه: 
🗓 دو‌شنبه  30 تیر ماه 1398
 
📌 محل برگزاری: ساختمان شماره ۲، کارگر شمالی، نرسیده به خیابان نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1 فشرده خانم فعال
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه 15 تیر ماه 1398
⏰ ساعت19:00-15:00
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
-----------------
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1 نیمه فشرده آقای نادیان مهر
یکشنبه - سه شنبه
9-13
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه18 تیر ماه 1398
آلمانی A 1 نیمه فشرده آقای نادیان مهر  یکشنبه -سه شنبه 9-13 فردا مورخ 98/4/16 تشکیل نخواهد شد.و شروع کلاس  سه شنبه 98/4/18 خواهد بود
⏰ ساعت9-13
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1 نیمه فشرده  خانم امیدوار
یکشنبه - سه شنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه16 تیر ماه 1398
⏰ ساعت19-15
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.3  آقای دکترصفیئی
پنج شنبه
13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-16-13
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1+آقای دکترصفیئی
یکشنبه -سه شنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه16 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-15
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.1  آقای غروی
شنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه15 تیر ماه 1398
⏰ ساعت19-15
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.2  خانم تقوی
چهارشنبه
14-18
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه19 تیر ماه 1398
⏰ ساعت18-14
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.2  خانم نیازاده
پنجشنبه
14-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت18-14
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2خانم امیدوار
شنبه -چهار شنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه15تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-15
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم زارعی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم ابراهیمی
دوشنبه 13-10
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه17 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-13-10
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 3 خانم داوودی 
پنجشنبه 16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-16:30
#اعلام_شروع_کلاس
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 1 خانم قلعه بندی
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه15تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
---------------------------


شروع ترم جدید کلاس کره ای 9 خانم وزوایی
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه22تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 5خانم آخوندی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 5 آقای عبدالهی
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-13-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 4 آقای عبدالهی
یکشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه16تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 8 خانم سوهانی
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه22تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 4خانم سوهانی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهاشنبه26تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------

شروع ترم جدید کلاس کره ای 3آقای عبدالهی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL

-----------------------------


شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 خانم سوهانی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه18تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1+آقای دکترصفیئی
شنبه -سه شنبه9-13
اولین جلسه: 
🗓شنبه22 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-9-13
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی  2آقای قلعه جوق
5شنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓5شنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-13-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 خانم وزوایی
چهارشنبه 12-15
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه19تیر ماه 1398
⏰ ساعت-12-15
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 2 خانم صدر
یکشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه16تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
 
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 2 خانم آخوندی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه18تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
 
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 2 خانم قلعه بندی
پنجشنبه 12-15
اولین جلسه: 
🗓5شنبه15تیر ماه 1398
⏰ ساعت12-15
#اعلام_شروع_کلاس
 
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
---------------------


شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 6 خانم فشکی
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه13تیر ماه 1398
⏰ ساعت-13-16
 
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 خانم فشکی
پنجشنبه -9-12
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه13تیر ماه 1398
⏰ ساعت-12—9
 
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
--------------------------


شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 9 خانم ساساکی
دوشنبه-19-16
اولین جلسه: 
🗓دو شنبه17تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19—16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 3 خانم قلعه بندی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهار شنبه19تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی 6آقای آتش
چهارشنبه 16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓چهار شنبه19تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-16:30
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 خانم مخبری نیا
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهار شنبه19تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 خانم شیموجی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه18تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 9 آقای تفتی
پنجشنبه-19-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19—16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3 خانم شیموجی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهار شنبه19تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 2 خانم صدر
پنجشنبه-13-10
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-13—10
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.1 خانم احسانی
پنجشنبه-14:30-10:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-14:30—10:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2 نیمه فشرده خانم تقوی
دوشنبه 15:30-19:30
پنجشنبه 10-14
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-13—10
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 آقای ملکی
پنجشنبه16-13
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-16—13
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 آقای ملکی
پنجشنبه16-19
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-16—19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 5 آقای تفتی
شنبه 12:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه15تیر ماه 1398
⏰ ساعت12:30-15:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------


شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1 نیمه فشرده دکتر صفیئی
دوشنبه -چهارشنبه
9-13
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه17تیر ماه 1398
⏰ ساعت9-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1  فشرده دکتر صفیئی
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه17تیر ماه 1398
⏰ ساعت19-15
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------

شروع ترم جدید کلاس کره ای4 خانم صدر
پنجشنبه-14-17
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-14—17
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.1 خانم افقی
پنجشنبه9-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-13—9
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 9خانم محمودی
شنبه14-17
اولین جلسه: 
🗓شنبه15تیر ماه 1398
⏰ ساعت-17-14
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 14-15 خانم محمودی
چهارشنبه 14-17
پنجشنبه 13:30-16:30
اولین جلسه: 
🗓چهار شنبه19تیر ماه 1398
⏰ ساعت-17-14
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 11خانم محمودی
پنجشنبه 13-10
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-10-13
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی 3 آقای آتش
شنبه
16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه22تیر ماه 1398
⏰ ساعت19:30-16:30
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
-----------------------


شروع ترم جدید کلاس چینی  4آقای قلعه جوق
5شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓5شنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2 نیمه فشرده خانم تقوی
دوشنبه 9-13
چهارشنبه9-13
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه24تیر ماه 1398
⏰ ساعت13—9
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 خانم رهبری فر
یکشنبه-15:30-12:30
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه16تیر ماه 1398
⏰ ساعت-12:30-15:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی4 آقای تفتی
یکشنبه-16-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه16تیر ماه 1398
⏰ ساعت16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی3 آقای تفتی
شنبه-16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه22تیر ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی6 آقای تفتی
سه شنبه-16-13
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه18تیر ماه 1398
⏰ ساعت16-13
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی7 آقای تفتی
دوشنبه-16-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه17تیر ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی11آقای تفتی
یکشنبه-12:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت12:30-15:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای3 آقای عبدالهی
دوشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه17تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 6 آقای اسماعیلی
سه شنبه 16:30-:19:30
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه18تیر ماه 1398
⏰ ساعت16:30-19:30
#اعلام_شروع_کلاس
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس اسپانیایی 1 خانم رحیمی
سه شنبه 16:00-:19:00
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه25تیر ماه 1398
⏰ ساعت16:00-19:00
#اعلام_شروع_کلاس
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1+آقای دکترصفیئی
یکشنبه -سه شنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه23تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-15
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1+آقای دکترصفیئی
شنبه -سه شنبه9-13
اولین جلسه: 
🗓شنبه22تیر ماه 1398
⏰ ساعت-9-13
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
----------------------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه کره ای با آهنگ و موزیک خانم سوهانی
سه شنبه 15-13
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه25تیر ماه 1398
⏰ ساعت-15-13
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2 نیمه فشرده خانم تقوی
دوشنبه 9-13
چهارشنبه9-13
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه31تیر ماه 1398
⏰ ساعت13—9
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
 

---------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم زارع پور
چهار شنبه 16:00-:19:00
اولین جلسه: 
🗓چهار شنبه19تیر ماه 1398
⏰ ساعت16:00-19:00
#اعلام_شروع_کلاس
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.2  آقای دکترصفیئی
پنج شنبه
9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-9-12
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------------


شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 خانم سلیمی
شنبه 12-15
اولین جلسه: 
🗓شنبه22تیر ماه 1398
⏰ ساعت—12-15
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه آلمانی سطح مبتدی آقای دکتر صفیئی
پنج شنبه
16-17:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20 تیر ماه 1398
⏰ ساعت-16-17:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.2 خانم صباحی
پنجشنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-19-15
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 4 خانم دولو
پنجشنبه 15-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت-12-15
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 خانم خورشیدی
پنجشنبه -9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت—9-12
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
-------------------------------

شروع ترم جدید کلاس ایتالیایی 1 آقای امین عسگری
پنجشنبه -9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه20تیر ماه 1398
⏰ ساعت—9-12
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL