انتقال شعبه انقلاب به طالقانی

  • 5 مهر , 1396
  • 4992 نفر
  • کد خبر 100036
به اطلاع زبان آموزان محترم جدید و قدیم مرکز زبان دانشگاه تهران شعبه انقلاب می رساند کلاسهای ترم پاییز شعبه انقلاب به دلیل تعمیرات و بازسازی مرکز به شعبه طالقانی به آدرس خیابان طالقانی-بین قدس 
و وصال-پلاک 574 انقال خواهد یافت. شماره تماس شعبه طالقانی 66412564 الی 5