تعیین سطح ترم تابستان 96

  • 28 ارديبهشت , 1396
  • 1581 نفر
  • کد خبر 100010
زبان انگلیسی :
(ترمیک،آیلتس، تافل و بحث آزاد)
1- روز پنجشنبه 18 خرداد از ساعت 12-10
2- روز یکشنبه 21 خرداد از ساعت 15:30-14
3- روز سه شنبه 23 خرداد از ساعت 18-16
4- روز یکشنبه 28 خرداد از ساعت 18-16
5-روز پنجشنبه 1 تیر از ساعت 17-15
6- روز شنبه 10 تیر از ساعت 12-10
7-روز یکشنبه 11 تیر از ساعت 15:30-14
8-روز سه شنبه 13 تیر از ساعت 15:30-14

زبان فرانسه :
1- روز سه شنبه 30خرداد از ساعت 16-15
2- روز دوشنبه 12 تیر از ساعت 16-14

زبان آلمانی :
1 - روز پنجشنبه 18 خرداد از ساعت 13-12
2- روز شنبه 20 خرداد از ساعت 15-14
3- روز چهارشنبه 24 خرداد از ساعت 16-14
4- روز شنبه 27 خرداد از ساعت 16-14
5- روز چهارشنبه 31 خرداد از ساعت 16-14

زبان ژاپنی :
1-روز شنبه 20 خرداد از ساعت 17-16
2- روز شنبه 27 خرداد از ساعت 17-16
3- روز شنبه 10 تیر از ساعت 17-16

زبان کره ای :
1- روز پنجشنبه 18 خرداد از ساعت 14:30-13
2- روز پنجشنبه 25 خرداد از ساعت 14:30-13
3- روز شنبه 27 خرداد از ساعت 14:30-13
4- روز پنجشنبه 1 تیر از ساعت 11:30-10
5- روز یکشنبه 11 تیر از ساعت 16-15

زبان ایتالیایی :
1- شنبه 27 خرداد از ساعت 16-14
2- روز پنجشنبه 8 تیر از ساعت 14-12

زبان چینی :
1-روز دوشنبه 22 خرداد از ساعت 17-15
2- روز دوشنبه 29 خرداد از ساعت 17-15

زبان روسی :
1- روز پنجشنبه 18 خرداد از ساعت 16-14
2- روز سه شنبه 30 خرداد از ساعت 15-14
3-روز سه شنبه 13 خرداد از ساعت 15-14