دعوت به همکاری

banner

از متقاضیان همکاری جهت تدریس در مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران درخواست می‌گردد رزومه کاری خود را به همراه اطلاعات تماس به آدرس  info@utlc.ir  ارسال نمایند.