دپارتمان ترکی استانبولی

banner

زبان ترکی استانبولی
تعداد ترم :
12 ترم
طول دوره در هر ترم : 10 هفته چهار ساعته
شهریه : از ترم 1-5 : 184 هزار تومان ، ترم 5-10 : 196 هزار تومان ، ترم 11: 250 هزار تومان و ترم 12 : 176 هزار تومان
مدیر گروه : خانم یاوری