دپارتمان چینی

banner

زبان چینی
تعداد ترم :
12 ترم عادی
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته (جلسات به صورت یک روز در هفته)
شهریه : 220 هزار تومان از ترم 6 به بعد 250 هزار تومان
کتاب : 301
مدیر گروه : خانم صالحیان