دپارتمان کره ای

banner

زبان کره ای
تعداد ترم :
7 ترم
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته
شهریه : 184 هزار تومان از ترم 6 به بعد 196 هزار تومان
مدیر گروه : خانم نوری