دپارتمان فرانسه

زبان فرانسه
تعداد ترم :
14 ترم عادی
طول دوره در هر ترم : دوازده هفته سه ساعته (یک روز در هفته)
شهریه : 195 هزار تومان به ازای هر ترم
کتاب : taxi
مدیر گروه : خانم دکتر غلامی