دپارتمان انگلیسی

banner

زبان انگلیسی
مدیر گروه: خانم میرقربانی

دوره های در حال برگزاری :
کلاسهای ترمیک عادی و فشرده، بحث آزاد، TTC ، آمادگی آزمون های آیلتس و تافل و زبان عمومی دانشگاه تهران UTEPT

مدت زمان هر دوره :
ترمیک عادی: 8 هفته سه ساعته
ترمیک فشرده: 4 هفته 6 ساعته
بحث آزاد : 10 هفته 2 ساعته
تربیت مدرس : 8 جلسه 3 ساعته

شهریه دوره ها :
ترمیک عادی : 240 هزار تومان
ترمیک فشرده : 240 هزار تومان
بحث آزاد : 260 هزار تومان
تربیت مدرس : 450 هزار تومان

کتاب های ترمیک مرکز:
American English File