دپارتمان انگلیسی

زبان انگلیسی
دوره های در حال برگزاری در مرکز :
کلاسهای ترمیک عادی و فشرده، آمادگی آزمون های بین المللی IELTS  و TOFEL  و آمادگی آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران UTEPT ، بحث آزاد و TTC
تعداد ترم های کلاسهای ترمیک : 14 ترم عادی و 7 ترم فشرده
مدت زمان هر ترم : ترم ها به صورت فصلی (سه ماهه) و به صورت 10 هفته سه ساعته در کلاسهای عادی و 10 هفته شش ساعته در کلاسهای فشرده
روزهای تشکیل کلاس : کلاسهای عادی به صورت دو روز در هفته و یا تک روز در هفته بوده (روزهای یکشنبه و سه شنبه یا پنجشنبه) ، کلاسهای فشرده  به صورت دو روز درهفته و روزهای یکشنبه-سه شنبه
شهریه دوره ها:
کلاسهای ترمیک عادی:
184 هزار تومان
ترمیک فشرده 320 هزار تومان
آمادگی آزمون IELTS  : سه دوره 2 ماهه هر دوره 450 هزار تومان (آزمون تعیین سطح کتبی)
آمادگی آزمون TOFEL :  سه دوره 2 ماهه هر دوره 450 هزار تومان (آزمون تعیین سطح کتبی)
بحث آزاد : 10 هفته 2 ساعته 150 هزار تومان (تعیین سطح شفاهی-در دوسطح Intermediate  و Advance)
تربیت مدرس (TTC) : 350 هزار تومان