دپارتمان انگلیسی

banner

زبان انگلیسی
دوره های در حال برگزاری :

کلاسهای ترمیک عادی و فشرده، بحث آزاد، TTC ، آمادگی آزمون های آیلتس و تافل و زبان عمومی دانشگاه تهران UTEPT
مدت زمان هر دوره :
ترمیک عادی و فشرده : 10 هفته سه ساعته ، 10 هفته شش ساعته
بحث آزاد : 10 هفته 2 ساعته
تربیت مدرس : 8 جلسه 2/5 ساعته
آمادگی آزمون آیلتس و تافل : سه دوره دو ماهه (هر دوره 48 ساعت)
شهریه دوره ها :
ترمیک عادی : 195 هزار تومان
ترمیک فشرده : 335 هزار تومان
بحث آزاد : 160 هزار تومان
تربیت مدرس : 350 هزار تومان
آمادگی آزمون تافل و آیلتس : هر دوره 450 هزار تومان
کتاب های ترمیک مرکز:
four corners 1,2,3,4
passages 1,2
oxford word skills basic,intermediate,advance
مدیر گروه: آقای دکتر کرمی